Kubiki is een platform waarop educatief materiaal ontwikkeld kan worden.
Het doel is het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs kostenloos toegang te geven tot zoveel mogelijk interactief lesmateriaal. Daarnaast is het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules snel en eenvoudig.
Kubiki wordt beheerd door de Haagse Hogeschool.
Contact:
Informatie voor scholen
Voor scholen en docenten zijn er documenten beschikbaar die bij de modules horen:
Informatie voor bouwers
De kubiki-builder is te vinden op:
Er is een Google-group beschikbaar voor de bouwers van Kubiki-modules:
Voer je e-mail adres in om je aan te melden:
Eu_small Hhs2 Technotalent2 Otch2 Gemeentedenhaag2 D22 Iistudio